ჩვენი გუნდი

ლამარა ქურჩიშვილი
ვასილ გოდაბრელიძე
ირინე იაშვილი
ხათუნა რაზმაძე
გიორგი მემანიშვილი
ნინო გრიგალაშვილი

პარტნიორები