ჩვენი გუნდი

მათემატიკოსი
ასოცირებული პროფესორი
სერთიფიცირებული მასწავლებელი

ლამარა ქურჩიშვილი

პროფესიული განვითარება:
 • 58 – შრომა
 • 24 – მათემატიკის სახელმძღვანელო
 • 16 – მეთოდური ლიტერატურა
 • 7 – წიგნი დამხმარე სახელმძღვანელო და შემეცნებითი
 • 7– სტატია
 • 5– საერთაშორისო კომფერენცია
 • 10– საავტორო მოწმობა საშუალო და უმაღლესი სკოლის სახელმძღვანელოებზე
 • „სოროსის“ საერთაშორისო ფონდის პრემია სახელმძღვანელოების კონკურსში გამარჯვებისთვის
საქმიანობის მოკლე აღწერა:
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის . თ.ს.უ სალექციო კურსი – მათემატიკის სწვალების მეთოდიკა, უმაღლესი მათემატიკა; მონაცემთა ანალიზი, სტატისტიკა, ალბათობა,მოსამზადებელი განყოფილება
 • თსუ, საინფორმციო ცენტრი– ინჯინერ–პროგრამისტი
 • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი – მათემატიკის ნაშრომების გამსწორებელი
 • შპს საგანმნათლებლო ორგანიზცია „დიდაქტიკა“ – საბაზო და საშუალო საფეხურის მათემატიკის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
 • თბილისის 31–ე საშ.სკოლა – მათემატიკისა და ინფორმატიკის მასწვლებელი
 • სკოლა „ჯეჯილი“ – მათემატიკის მასწავლებლი
 • სკოლა „ალბიონი“ – მათემატიკის მასწვლებელი
 • თბილისის 21–ე საჯარო სკოლა – მათემტიკის მასწვლებელი
 • ებრაული სააგენტო „სოხნუთი“ საქართველოში – მთემატიკის მასწვლებელი
 • ლენინგრადის ე.ტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის თბილისის ფილიალი – ინჯინერ–მათემატიკოსი
 • სილქნეტ ჯგუფის პროექტი – დისტანციური სწავლება მათემატიკის გაკვეთილები
 • შპს „კუბიქსი“ – მათემატიკის პედაგოგი,ინტერნეტ სასწავლო კურსებისთვის
 • ოლიმპიდა ალგორითმი – ტესტის მატემატიკური ნაწილი შემდგენელი
მათემატიკოსი
მაგისტრი - ალასკა ფეირბანკსის უნივერსიტეტი, აშშ

ვასილ გოდაბრელიძე

პროფესიული განვითარება:
 • Directional drilling classes (DD1 and DD2) Houston, USA.
 • Graduate Research Assistantship, Department of Energy (DOE), Alaska, USA
 • მეორე და მესამე ხარისხის დიპლომები საქართველოს მათემატიკურ ოლიმპიდაში
 • საინჟინრო პროგრამები: Compass, Insite
 • UAF Mathematics Lab, Fairbanks, AK, 2006-2008 (მასწავლებელ–ასისტენტი)
 • UAF Department of Petroleum Engineering, Fairbanks, AK, 2008–2010 (მკვლევარ–ასისტენტი)
საქმიანობის მოკლე აღწერა:
 • გივი ზალდასტანიშვილის ამერიკული აკადემია თბლისში – მათემატიკის მასწავლებელი
 • UAF Mathemethics LAB; Fairbanks, AK, - მასწავლებელი
 • ოლიმპიადა ალგორითმი – ტესტის მათემატიკური ნაწილის შემდგენელი
ფილოლოგი
მაგისტრი

ირინე იაშვილი

პროფესიული განვითარება:
 • 2018 წელს გრიფირებული დაწყებითი კლასების (I-VI) ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების ავტორი, საავტორო ჯგუფის ხელმძღვანელი
 • სახელმძღვანელოების გრიფის კონკურსში მონაწილე მე–3 და მე–4 კლასების სახელმძღვანელოების თანაავტორი
 • განათლების სამინისტროს მიერ ჩატარებული საშუალო საფეხურის საგნობრივი სასწავლო პროგრამის შემუშავების ფოკუს ჯგუფის წევრი
საქმიანობის მოკლე აღწერა:
 • მასწავლებელთა სახლი – მოწვეული ტრენერი სქემის ფარგლებში
 • ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 • სკოლა ,,ფენიქსი“ – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 • ბრიტანულ -ქართული აკადემია – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 • წმ. გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლა – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 • ქართული სასწავლებელი ,,რეცა“– ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, დაწყებითი კლასების პედაგოგი
 • Gmschool- ის სასწავლო ცენტრში საავტორო კურსი – „ლიტერატურული სახელოსნო“ სკოლის მოსწავლეებისთვის
 • ოლიმპიადა ალგორითმი – ვერბალური ნაწილის შემდგენელი
დაწყებითი კლასების პედაგოგი
სოციოლოგი–ფსიქოლოგი
უფროსი მასწავლებელი

ხათუნა რაზმაძე

პროფესიული განვითარება:
 • ქართული ენისა და ლიტერატურის გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოს თანაავტორი
 • მასწავლებლის სახლის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი “ინკლუზიური განათლება”
 • მასწავლებლის სახლის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი „ჟესტური ენა და მეტყველება”
 • ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე მეთოდები-განათლების ინსტიტუტი
 • „სწავლებისა და განვითარების თეორიები“ - განათლების ინსტიტუტი
 • „სწავლების თანამედროვე მიდგომები“-ტრეინინგი მ.ინასარიძის ხელმძღვანელობით
საქმიანობის მოკლე აღწერა:
 • წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლა – დაწყებითითი კლასების პედაგოგი; მათემატიკის კათედრის კოორდინატორი დაწყებით საფეხურზე
 • წმ. გიორგის სკოლასთან არსებული საზაფხულო სკოლის პროექტის ხელმძღვანელი , დამფუძნებელი და მასწავლებელი
 • სასწავლო ცენტრის Gmschool-ი– ინტეგრირებული კურსის მასწავლებელი (ლოგიკა, წიგნიერება, მათემატიკა)
 • ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი – სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელი; დაწყებითი კლასის პედაგოგი; შეფასების ჯგუფის წევრი
 • ბრიტანულ-ქართული აკადემია – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი– პროექტის „კითხვის ეფექტური მეთოდები“ - 15 საჩვენებელი გაკვეთილი. „კითხვისა და წერის ეფექტური მეთოდები“ – 25 საჩვენებელი აქტივობა
 • სილქთივის „საშინაო სკოლის მონაწილე“ - 35 საჩვენებელი გაკვეთილი „ქართული ენა და ლიტერატურა “
 • ბრიტანულ-ქართული აკადემია- დაწყებითი კლასების პედაგოგი (ინტეგრირებული სწავლება - ქართული, მათემატიკა, ბუნება)
 • გაეროს ასოციაციის საერთაშორისო სკოლა- დაწყებითი კლასების პედაგოგი(ინტეგრირებული სწავლება - ქართული, მათემატიკა, ბუნება)
 • მოსამზადებელი ჯგუფის დამფუძნებელი, ხელმძღვანელი, სასწავლო პროგრამის შემდგენელი და მასწავლებელი
 • საბურთალოს რაიონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი „ურთიერთობის ფსიქო-ჰიგიენის წრე“-დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი
 • 123 საშუალო სკოლა-ლიცეუმი-ფსიქოლოგი
 • ოლიმპიადა ალგორითმი – ვერბალური ნაწილის შემდგენელი
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი
დოქტორანტი

გიორგი მემანიშვილი

პროფესიული განვითარება:
 • ჯგუფური ფსიქოთერაპევტი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა კლუბი, ჯგუფური ფსიქოთერაპია
 • გაშლადი ნეირო-ლინგვისტური სტრუქტურის კონცეპტი განწყობის ანთროპოლოგიაში და ნარატიულ თერაპიაში
 • ეპისტოლარული მეთოდები კომუნიკაციაში და კონსულტაციაში
 • კლიენტცენტრირებული ჯგუფური და ინდივიდუალური ფსიქოკონსულტირება
 • ფსიოსინთეზის პრაქტიკუმი; ნლპ კომუნიკაციასა და თერაპიაში (200 საათიანი ტრენინგ პროგრამა)
 • ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი - ABA ქცევის გამოყენებითი ანალიზი
 • ინკლუზიური განათლების სპეციალური მასწავლებელი - 2017წ.
 • საერთაშორისო ნაშრომი - Recognition of neutral facial expression in the Georgian population: a preliminary report, Journal of Biological Physics and Chemistry 15 (2015) 12–14 Received 20 November 2014; accepted 31 March 2015
 • საკონფერენციო მოხსენება - სახის გამომეტყველების ამოცნობის, კვლევისთვის მოწოდებული სტანდარტის სტიმულების ადაპტაცია ქართულ პოპულაციაზე, ქართული უნივერსიტეტი
საქმიანობის მოკლე აღწერა:
 • სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კლინიკა სკენარი - ფსიქოლოგი
 • სასწავლო ცენტრს Gmschool-ის ფსიქოლოგი
 • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, მეთვალყურე
 • თბილისის კლასიკური გიმნაზია, ინტეგრირებული კლასის სპეც.პედაგოგი
 • ქ. თბილისის 162-ე საჯარო სკოლა, სპეც. პედაგოგი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა კლუბის სამეურვეო საბჭოს წევრი
მათემატიკოსი
მაგისტრი

ნინო გრიგალაშვილი

პროფესიული განვითარება:
 • მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა მომხსენებელი
 • „სერვის+“
 • ეფექტური კომუნიკაცია და გაყიდვები
 • ემოციური ინტელექტი
 • ორგანიზაციული მენეჯმენტი
 • ინოვაციების მართვა
 • დავით გოგიჩაიშვილის საავტორო კურსი „ადამიანების მენეჯმენტი“
 • საჯარო გამოსვლა და კამერასთან მუშაობა“
 • ისრაელის ეგიდით, საქართველოში, ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატი ლათინო–ამერიკულ ცეკვებში – ორგანიზატორი
 • ცეკვის სტუდები „ლაკა“ 3 ფილიალი (ბათუმი, ქუთაისი, თბილისი) – ხელმძღვანელი
 • სასწავლო ცენტრის Gmschool – ის (სკოლამდელი აღსაზრდელთა სპეც.პრიგრამები , საშაბათო მათემატიკური სკოლა და ინდივიდუალური მოსამზადებელი წრეები სკოლის მოსწავლეებისთვის, ტრეინინგები პედაგოგებისთვის) – ხელმძღვანელი
 • მათემატიკის ფესტივალი – ხელმძღვანელი (2018 წელი)
 • ოლიმპიადა ალგორითმი – ხელმძღვანელი
საქმიანობის მოკლე აღწერა:
 • საქართველოს ბანკი – მენეჯერი
 • შპს „ლაკა“ – დირექტორი
 • შპს „ჯიემეს“ – დამფუძნებელი/დირექტორი
 • შპს „ოლიმპიადა ალგორითმი“ – დამფუძნებელი/დირექტორი
 • ააიპი „პროგრესი 2018“ – დამფუძნებელი