რეიტინგები

გაერთიანებული წერა – 2 კლასი

მინიმალური ქულა: 30
მაქსიმალური ქულა: 90

გაერთიანებული წერა – 3 კლასი

მინიმალური ქულა: 19
მაქსიმალური ქულა: 91

გაერთიანებული წერა – 4 კლასი

მინიმალური ქულა: 23
მაქსიმალური ქულა: 86

გაერთიანებული წერა – 5 კლასი

მინიმალური ქულა: 38
მაქსიმალური ქულა: 88

გაერთიანებული წერა – 6 კლასი

მინიმალური ქულა: 49
მაქსიმალური ქულა: 96

მათემატიკა – 12 კლასი

მინიმალური ქულა: 9
მაქსიმალური ქულა: 50

უნარები – 12 კლასი

მინიმალური ქულა: 14
მაქსიმალური ქულა: 62

ქართული – 12 კლასი

მინიმალური ქულა: 4
მაქსიმალური ქულა: 64