ოლიმპიადა ალგოროთმის ჩატარების თარიღებითანხის გადახდის შემდეგ მიიღებთ დეტალურ ინფორმციას ჩატარების ადგილის და დროის შესახებ პირად პროფილში.თანხის გადახდა შესაძლებელია 15 მარტამდე.

II, III ,IV ,V, VI კლასები სადიაგნოსტიკო გაერთიანებული წერა


12 მასისი, 11 საათი


მისამართები:

თბილისი : თ.ს.უ მაღლივი კორპუსის ბიბლიოთეკა, უნივერსიტეტის ქუჩა N11.

ბათუმი : კერძო სკოლა „იუჯი“ (ივანე ჯავახიშვილის ქ.N5)

ქუთაისი: ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თამარ მეფის ქ.N59)

თელავი: მე–3 საჯარო სკოლა, ნადიკვარის ქ.N23

გთხოვთ რეგისტრაციის გასავლელად გამოცხადდეთ ნახევარი საათით ადრე თან იქონიეთ QR კოდი ან გადახდის ქვითარი
აბიტურიენტები


11 მაისი


ქართული: 10.00 დან 13.00

მათემატიკა: 13.30 დან 16.30

თბილისი : 162–ე საჯარო სკოლა (ფანასკერტელის ქ.N2 (ზედა ბახტრიონი))

ბათუმი : კერძო სკოლა „იუჯი“ (ივანე ჯავახიშვილის ქ.N5)

ქუთაისი: ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თამარ მეფის ქ.N59)

თელავი: მე–3 საჯარო სკოლა, ნადიკვარის ქ.N23

გთხოვთ რეგისტრაციის გასავლელად გამოცხადდეთ ნახევარი საათით ადრე თან იქონიეთ QR კოდი ან გადახდის ქვითარი
12 მაისი


ზოგადი უნარები : 10.00 – 13.00

თბილისი : თ.ს.უ მაღლივი კორპუსის ბიბლიოთეკა, უნივერსიტეტის ქუჩა N11.

ბათუმი : კერძო სკოლა „იუჯი“ (ივანე ჯავახიშვილის ქ.N5)

ქუთაისი: ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თამარ მეფის ქ.N59)

თელავი: მე–3 საჯარო სკოლა, ნადიკვარის ქ.N23

გთხოვთ რეგისტრაციის გასავლელად გამოცხადდეთ ნახევარი საათით ადრე თან იქონიეთ QR კოდი ან გადახდის ქვითარი