ოლიმპიადა ალგორითმი 2019

სტატისტიკა

ზოგადი უნარების შედეგების პროცენტული მაჩვენებლები სეგმენტების მიხედვით

მაქსიმალური ქულა: 67
მინიმალური ქულა: 12

10 საუკეთესო სკოლა შედეგების მიხედვით

No. სკოლა საშუალო ქულა

10 აქტიური სკოლა რეგისტრაციის მიხედვით

No. სკოლა %