რატომ ალგორითმი?

იმიტომ რომ, შენ შეძლებ:

 • სტრატეგიების გამომუშავებას
 • დროის მართვას
 • საკუთარი ძალების აღმოჩენას და განვითრებას.
 • ცოდნის გაღრმავებას
 • თვითშეფსების ამაღლებას
 • ადაპტირებას საგამოცდო გარემოში

ჩვენ გპირდებით:

 • მეგობრულ, კეთილგანწყობილ გარემოს
 • ასაკობრივად ავთენტურ ტესტებს
 • ვალიდურ შეფასებას
 • ცოდნის გაღრმავებას
 • ტესტის ვიდეო განხილვას
 • დაჯილდოვებას – განსხვავებული ფორმატით

აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს, მოსწავლემ აღმოაჩინოს საკუთარი შესაძლებლობები, ადაპტირდეს საგამოცდოდ, შეიმუშაოს შედეგზე ორიენტებული სტრატეგიები და დროის მენეჯმენტი.

განმავითარებელი უკუკავშირი კი მოსწავლეს მისცემს საშუალებას ,განსაზღვროს მოცემული მომენტისათვის საკუთარი ცოდნის დონე და, ამასთანავე, მიიღოს სასურველ საკითხებზე ამომწურავი ინფორმაცია.